Ržišnik Perc

Ržišnik Perc d.o.o. je matično podjetje skupine Ržišnik Perc in skrbi za kontroling in koordinacijo poslovanja le-te. Za ostala podjetja v skupini opravlja tudi poslovne storitve s področja kadrovanja, računovodstva in poslovnega izobraževanja.

Spletna stran podjetja:
www.rzisnik-perc.si