Protim Ržišnik Perc

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje arhitektov in inženirjev ter je del skupine Ržišnik Perc.

Delujejo na strokovnih področjih:


Projekte vodijo od prvih konceptualnih zasnov, zastopanja pri pridobitvi upravnih dovoljenj in projektiranja do organizacije in nadzora izvedbe. Storitve izvaja skupina strokovnjakov – arhitektov, inženirjev in tehnikov v rednem delovnem razmerju. Pri svojem delu tesno sodelujejo s partnerji – projektanti, krajinskimi arhitekti, geodeti in geomehaniki ter strokovnjaki za požarno varstvo, tehnologijo in varovanje okolja. Vse storitve izvajajo z uporabo sodobne opreme na podlagi nacionalnih in mednarodnih norm, predpisov in standardov.

Spletna stran podjetja:
www.protim.si