Landis+Gyr

Podjetje Landis+Gyr je vodilni ponudnik integriranih rešitev za energetsko upravljanje, ki so prilagojene potrebam energetskih podjetij. Podjetja za oskrbo z energijo in končni uporabniki si lahko z njihovimi merilniki in rešitvami pomagajo pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju stroškov energije ter tako prispevajo k trajnostni uporabi virov.

Kupcem nudijo celostne rešitve, ki izpolnjujejo vse njihve potrebe in tako pomagajo izboljšati njihovo energetsko upravljanje.  Podjetje z bogatimi izkušnjami in globalnim strokovnim znanjem v industrijo prinaša inovativno tehnologijo, izvajalci pa so ljudje, ki razumejo lokalne trge.

Spletna stran podjetja:
www.landisgyr.com/si