Enerdat - S

ENERDAT - S d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s sistemskim inženiringom, razvojem in svetovanjem. Učinkovitost poslovanja podjetja je pogojena s pravilnim izborom in uspešno implementacijo informacijske tehnologije v poslovno okolje podjetja, zato v podjetju veliko pozornost posvečajo učinkoviti rabi informacijske tehnologije v poslovanju in doseganju želenih rezultatov s pomočjo informacijske tehnologije.